شتابدهنده سبک زندگی اسلامی ایلسا در راستای اصلاح،تثبیت و تقویت روندهای مثبت سبک زندگی اسلامی (با توجه به 14 راهکار مقام معظم رهبری)،متزلزل کردن،کند کردن و از بین بردن روندهای منفی و مدیریت روندهای خنثی و تبدیل آنها به روندهای مثبت و همچنین خلق روندهای مثبت و روندسازی به حمایت از استارتاپ ها و ایده های خلاقانه ، فناورانه و مورد نیاز جامعه در زمینه سبک زندگی اسلامی می پردازد.

+1