توسعه بازار آرش

نام بنیانگذار: علی پژمان

زمینه فعالیت: 

بازاریابی و فروش

سال شروع فعالیت: ۱۴۰۰

کانال ارتباطی:

WhatsApp Image 2022-04-25 at 1.03.09 PM copy
 • فضای کار
 • تدوین و اصلاح مدل کسب و کار
 • تیم سازی
 • جذب سرمایه
 • خدمات مربی
 • تولید محتوا
 • بازاریابی و تبلیغ
 •  ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ:

پیش بذری

بذری

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه:

سرمایه داران:

 

۳

تیم تخصصی: 

سرمایه در گردش:  

سرمایه اولیه

تجهیزات:

پلتفرم: 

طرح اپلیکیشن: 

ثبت برند و شرکت: 

 سایر دارایی ها: 

تعاملات: 

 

پیش بینی مالی در سال ۱۴۰۳:

 

ارزش گذاری استارت آپ

سرمایه مورد نیاز


ارزش پیشنهادی

ویژگی استارتاپ

 • ایده جدید و نوآور
 • مقیاس پذیری
 • مبتنی بر فناوری
 • سرعت نرخ رشد
 • تکرار پذیر​
 • شرایط عدم قطعیت
 • انعطاف پذیری
 • پاسخ به یک نیاز و مشکل
 • تعهد تیمی