سامانه معرفی و نوبت دهی پزشکان سراسر کشور

نام بنیانگذار: علی زارع زاده

زمینه فعالیت: حوزه سلامت

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۴

کانال ارتباطی: info@doctor-yab.ir

200
  • فضای کار
  • تدوین و اصلاح مدل کسب و کار
  • تیم سازی
  • جذب سرمایه
  • خدمات مربی
  • تولید محتوا
  • بازاریابی و تبلیغ
  • ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ

پیش بذری

بذری

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه

تامین سرمایه از طریق 

درآمدهای پلت فرم

سرمایه داران:

بدون سرمایه دار خارجی

تیم تخصصی: 

تیم شامل برنامه نویس و ادمین

شبکه مجازی

سرمایه در گردش: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

سرمایه اولیه: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تجهیزات:

پلتفرم: وب و اندروید

ثبت برند و شرکت: ثبت شرکت

جوانان نوآورسمنگان به شماره 

ثبت ۵۶۴۶۸۲

تعاملات

پیش بینی مالی 

فروش بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در سال