اردوچی

نام بنیانگذار:جواد قائمی زاده

زمینه فعالیت: اردو-گردشگری

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۷

کانال ارتباطی:

اینستاگرام : sanacenter.ir 

d9ee8a1e-2ea3-4be4-8293-c83c57992096
 • فضای کار

تدوین و اصلاح مدل کسب و کار

تیم سازی

جذب سرمایه

خدمات مربی

 • تولید محتوا
 • بازاریابی و تبلیغ
 •  ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ:

پیش بذری

بذری

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

 • توسعه

مدل جذب سرمایه:

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه داران:

جواد قائمی زاده

ایلسا

۳

تیم تخصصی:  

سرمایه در گردش:  

سرمایه اولیه

تجهیزات:

پلتفرم: 

طرح اپلیکیشن: 

ثبت برند و شرکت: در حال انجام

 سایر دارایی ها: 

تعاملات: 

تهاتر با سازمان ها

پیش بینی مالی:

آماده جذب سرمایه جهت توسعه

ارزش گذاری استارت آپ

سرمایه مورد نیاز


ارزش پیشنهادی

ویژگی استارتاپ

 • ایده جدید و نوآور
 • مقیاس پذیری
 • مبتنی بر فناوری
 • سرعت نرخ رشد
 • تکرار پذیر​
 • شرایط عدم قطعیت
 • انعطاف پذیری
 • پاسخ به یک نیاز و مشکل
 • تعهد تیمی