توزیع صنایع فرهنگی برای فروشگاه داران

نام بنیانگذار: سید سجاد صالحی

زمینه فعالیت: حوزه صنایع فرهنگی

 • گلچین محصولات در رسته های 7 گانه صنایع فرهنگی
 • تولید و تجمیع محتوا
 • ارزیابی محصولات (نشان فرهنگ)
 • خدمات اعتباری و اقساطی
 • خدمات B2B و در آینده B2C

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹

کانال ارتباطی: sanayefarhangi.com

130e5a63-86f2-4dd8-8a18-15a678553ee6 copy
 • تدوین و اصلاح مدل کسب و کار
 • پلن توسعه و تکمیل شدن استارتاپ ها
 • جذب سرمایه
 • خدمات مربی
 • بازاریابی و تبلیغ
 • ثبت برند/شرکت خلاق

 

مرحله رشد استارت آپ

پیش بذری

بذری

 • سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه:

مرحله اول جذب سرمایه خطرپذیر

سرمایه داران/مالکان:

ایلسا ۵٪ 

صفا ۹۵٪

تیم تخصصی: دارد

سرمایه در گردش: 300 میلیون تومان

سرمایه اولیه: 

تجهیزات: ۲۰۰ میلیون تومان

ابنیه: ۳۰ میلیون تومان

پلتفرم: دارد

ثبت برند و شرکت: دارد 

تعاملات

مجمع فعالین صنایع فرهنگی و شبکه فروشگاه داران صنایع فرهنگی کل کشور

پیش بینی مالی 

ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان