انارستان، پلتفرم جامع طب سنتی

نام بنیانگذار: حسین نوروزی

زمینه فعالیت: سلامت 

سال شروع فعالیت:  ۱۴۰۱ 

کانال ارتباطی:

فضای کار

تدوین و اصلاح مدل کسب و کار

تیم سازی

جذب سرمایه

خدمات مربی

تولید محتوا

بازاریابی و تبلیغ

 •  ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ:

 • نمونه محصول یا خدمت

پیش بذری

بذری

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه:

وام بانکی

سرمایه داران:

حسین نوروزی

۳

تیم تخصصی: 

سرمایه در گردش:  

سرمایه اولیه

تجهیزات:

پلتفرم: 

طرح اپلیکیشن: 

ثبت برند و شرکت: 

 سایر دارایی ها: 

تعاملات: 

انجمن تغذیه ایران
وزارت بهداشت

پیش بینی مالی در سال ۱۴۰۳:

گردش مالی در مرحله رشد
ماهیانه 100 الی 200 میلیون تومان

ارزش گذاری استارت آپ

سرمایه مورد نیاز


ارزش پیشنهادی

ویژگی استارتاپ

 • ایده جدید و نوآور
 • مقیاس پذیری
 • مبتنی بر فناوری
 • سرعت نرخ رشد
 • تکرار پذیر​
 • شرایط عدم قطعیت
 • انعطاف پذیری
 • پاسخ به یک نیاز و مشکل
 • تعهد تیمی