ارائه خدمات سلامت و سبک زندگی با محوریت اردوهای جهادی پایان هفته مختص بانوان

نام بنیانگذار: زهرا جلولی

زمینه فعالیت: نوآوری اجتماعی

 • شناسایی جهادگران متخصص و عمومی (پزشک، مشاور، طلبه و …)
 • برگزاری اردو و ارائه خدمات به متقاضیان و تکمیل پرونده سبک زندگی
 • شناسایی جهادگران مستعد از بین متقاضیان محلی و تشکیل خانه مهاد
 • تقویت و آموزش خانه های مهاد به منظور گسترش و ثبت شبکه
 • ارائه خدمات به اهالی و اعضای خانه مهاد
 • ایجاد سامانه یسری (خدمات پزشکی جهادی اعم از نوبت دهی و …)
 • ایجاد پلتفرم بشری ( خدمات تفریحی، رفاهی، آموزشی سبک زندگی اسلامی) و شبکه خدمات دهندگان به اعضای مهاد

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹

کانال ارتباطی: j.mahad.ir

j.mahad.ir@

WhatsApp Image 2021-08-25 at 14.20.46
 • فضای کار
 • تدوین و اصلاح مدل کسب و کار
 • پلن توسعه و تکمیل شدن استارت ها
 • جذب سرمایه
 • خدمات مربی
 • تولید محتوا
 • بازاریابی و تبلیغ
 • ثبت NGO
 • فراهم کردن زیرساخت در استان های دیگر

مرحله رشد استارت آپ

پیش بذری

 • بذری

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه

سرمایه داران/مالکان:

ایلسا ۵۱٪

خانم جلولی+جهادگران ۴۹٪

تیم تخصصی: دارد

سرمایه در گردش: 50 میلیون تومان

سرمایه اولیه:

تجهیزات: ۱۰۰ میلیون تومان

ابنبه: ۲۰۰ میلیون تومان

پلتفرم: دارد

ثبت برند و شرکت:ثبت برند و NGO

تعاملات

ایجاد شبکه جهادگران

گردش مالی: 

۳ نیروی ستادی، سایت عضوگیری، ۲۸ تا اردوی جهادی، خانه مهاد

۷۰ نفر جهادگر، ۲۰ نفر تیم مرکزی