بسته بندی مواد غذایی

نام بنیانگذار: علی رشیدی

زمینه فعالیت: ارائه خدمات بسته بندی مواد غذایی به مشاغل خانگی و کارگاهی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۵

کانال ارتباطی:

 https://handipak.ir/

09302222167 بنیان گذار هندیپاک – علی رشیدی
09302222112 هندیپاک
09128906376 هم بنیان گذار هندیپاک – فرنوش رضایی

Screenshot_20211201-103923
 • فضای کار
 • تدوین و اصلاح مدل کسب و کار
 • تیم سازی

جذب سرمایه

 • خدمات مربی

             تولید محتوا

 • بازاریابی و تبلیغ
 •  ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ:

پیش بذری

بذری

 • سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه:

Angel Investor

سرمایه داران:

شرکت سرمایه گذاری تیهو

تیم تخصصی: 

دارد

سرمایه در گردش:  

سرمایه اولیه

تجهیزات:

 

پلتفرم: 

طرح اپلیکیشن: 

ثبت برند و شرکت: 

 سایر دارایی ها: 

تعاملات: 

شرکت های توليد کننده فيلم و لفاف
شرکت های ارائه خدمات طراحی و چاپ روی فيلم
تامين کنندگان قطعات و تجهيزات مورد نياز ما برای
ساخت و توليد دستگاه
افراد مشارکت کننده در ساخت و توليد دستگاه
نهادها و ارگانهای متولی اشتغال و کارآفرين
شبکه های مرتبط با توليدات روستايی و کشاورزی
مشاغل خانگی

پیش بینی مالی در سال ۱۴۰۳:

 ۲ میلیارد تومان

ارزش گذاری استارت آپ

سرمایه مورد نیاز


ارزش پیشنهادی

کمک به افراد جامعه برای راه اندازی کسب و کار در صنعت غذا

ارزش گذاری استارتاپ

 • ایده جدید و نوآور
 • مقیاس پذیری
 • مبتنی بر فناوری
 • سرعت نرخ رشد
 • تکرار پذیر​
 • شرایط عدم قطعیت
 • انعطاف پذیری
 • پاسخ به یک نیاز و مشکل
 • تعهد تیمی