پرتو

نام بنیانگذار: حانیه آقاشاهی

زمینه فعالیت: 

سلامت بانوان

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۹

کانال ارتباطی:

 

فضای کار

تدوین و اصلاح مدل کسب و کار

تیم سازی

جذب سرمایه

خدمات مربی

تولید محتوا

بازاریابی و تبلیغ

 ثبت برند/شرکت

مرحله رشد استارت آپ:

پیش بذری

بذری

  • سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

مدل جذب سرمایه:

سرمایه داران:

زهرا زند
حانیه آقاشاهی

فاطمه میرزایی

تیم تخصصی: 

سرمایه در گردش:  

سرمایه اولیه

تجهیزات:

پلتفرم: 

طرح اپلیکیشن: 

ثبت برند و شرکت: 

 سایر دارایی ها: 

تعاملات: 

 

پیش بینی مالی در سال ۱۴۰۳:

2میلیارد

ارزش گذاری استارت آپ

سرمایه مورد نیاز


ارزش پیشنهادی

ویژگی استارتاپ

  • ایده جدید و نوآور
  • مقیاس پذیری
  • مبتنی بر فناوری
  • سرعت نرخ رشد
  • تکرار پذیر​
  • شرایط عدم قطعیت
  • انعطاف پذیری
  • پاسخ به یک نیاز و مشکل
  • تعهد تیمی