ضرورت پرداختن به مقوله سبک زندگی

1. سبک زندگی رایج و آن چه که امروز به صورت گسترده ترویج داده می شود و هم اکنون در حال رشد است، مروج فرهنگ و ارزشهای غربی است
2. تعارض سبک زندگی رایج با بسیاری از آموزه های دینی و آن چه دین از حیات دینی ترسیم می نماید. در سبک زندگی کنونی رعایت بسیاری از احکام دشوار است و زمینه برای رشد خلق و خوی غیردینی فراهم است
3. در کنار هم آمدن آموزه های دین اسلام که سازنده یک حیات دینی است ، یک نظام منسجم و حکیمانه را ترسیم می نماید که می تواند در زمان ها و مکان های گوناگون جلوه گر شود و اقتضائات زمانه خویش را در بر گیرد و برای آن ها متناسب گردد
4. در فضای شیوه زیستن دینی و حیات طیبه در عالم دینی، افراد دین دار و جامعه، آمادگی پذیرش عقاید و اخلاق و احکام دینی را خواهند داشت. آنچه که ملکات اخلاقی و اعتقادات و باور های بنیادین دینی را حفاظت می نماید، زیستن در بستر یک حیات طیبه دینی است

5. تحول و غرب زدگیِ سبک زندگی کنونی جامعه ما، یکی از عوامل کاملا موثر در بروز بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی است
6. سبک زندگی امروز درون مایه اصلی تهاجم غرب به فرهنگ انقلاب اسلامی و اصلی ترین وجهه جنگ نرم غرب علیه انقلاب اسلامی و اسلام در جهان در زمانه کنونی است
7. بسط سبک زندگی غربی در روند های فرهنگی کشور
بسیاری از جریان های فرهنگی فعال و پر مخاطب در کشور که در خدمت اندیشه و یا بدنۀ روشنفکران و غرب زدگان هستند، امروز بر ترویج سبک زندگی غربی، همت گماشته اند
8. سبک زندگی و پدید آمدن قشربندی فرهنگی اجتماعی نوین
جامعه امروز ایران به ویژه در شهرهای بزرگ به سوی یک قشر بندی اجتماعی با محوریت سبک زندگی پیش می رود. این قشر بندی سبب پدید آمدن اقلیت های فرهنگی و به طور کل طبقات اجتماعی فرهنگی می شو

ماموریت

شتابدهنده سبک زندگى در راستاى اصلاح، تثبیت و تقویت روندهاى مثبت سبک زندگى اسلامى( با توجه به 14 راهکارامام
خامنه اى) ، متزلزل کردن، کند کردن و از بین بردن روندهاى منفى و مدیریت روندهاى خنثى و تبدیل آنها به روندهاى
مثبت و همچنین خلق روندهاى مثبت و روندسازى، به حمایت از استارت آپ ها و ایده هاى خلاقانه، فناورانه و مورد نیاز
جامعه در زمینه سبک زندگى اسلامى مى پردازد

بسته شتابدهی

پیش از شتاب

 • شناسایى ایده هاى برتر و کمک به نگارش بوم کسب و کار
 • تدوین مدل و چهره اولیه کسب و کار
 • شناسایى مشتریان کلیدى و بازار هدف، اعتبار سنجى مدل کسب و کار، تدوین اصولى
 • فرآیند هاى کسب و کار، تیم سازى اولیه
 • همراهى منتور با تیم
  فضاى کار مشترك
 • امکانات زیرساختى شتابدهنده
 • معرفى ایده و یا طرح به همکاران، سرمایه گذاران و بازار

دوره شتاب

 • فضا و امکانات شتابدهنده
 • توانمند سازى استارت آپ
 • کارگاه ها و رویداد هاى آموزشى و انگیزشى و …
 • معرفى استارت آپ به بازار
 • اتصال استارت آپ به شبکه سرمایه گذاران، تبلیغ، توزیع و بازار
 • کمک به استارت آپ براى تکمیل فرآیند حقوقى و ثبت شرکت
 • رویداد تولدبا حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر، صندق هاى سرمایه گذارى،فعالان و تاثیرگزاران روند ها

پس از شتاب

 • استارت آپ ها در صورت رسیدن به مرحله سودآورى مى توانند از شبکه ارتباطى شتابدهنده و فضاى فیزیکى آن
 • استفاده کنندو در صورت تمایل با عقد قرارداد مشخص و پرداخت مبلغ اجاره در شتابدهنده باقى بمانند

اقدامات ایلسا

اتاق فکر ایلسا

x1
امیرمسعود استادحسین
x22
مهدی خداجویان
x4
محی الدین شیخ الاسلام
x3
محمدهانی ایرانمنش
x5
فرهاد داودی پور

تیم ایلسا

استادحسین
امیرمسعود استادحسین رییس هیئت مدیره
شاهی-نوری
نفیسه شاهی نوری مدیرعامل
man
فاطمه قاسم زاده مدیر محتوایی و استارتاپ ها
نوروزی
حسین نوروزی توسعه و شبکه سازی
مدیاکیت
تیم مدیاکیت رسانه
حسنو
تیم حسنو فناوری اطلاعات

ایلسا کجاست و چگونه ارائه خدمات میدهد؟

در حال حاضر ایلسا در 2 ساختمان در منطقه مرکزى شهر خدمات خود را ارائه م ىدهد، یک فضاى کار اشتراکى در
میدان فلسطین متشکل از چند دفتر اختصاصى و حدود 70 صندلى اشتراکى در کنار امکاناتى مانند اتاق جلسات و کافه
و ….. که بیشتر در دوره پیش شتابدهى استفاده م ىشود
همچنین در ابتداى بلوار کشاورز در طبقه هشتم یک برج بلند قامت براى مجموع ههایى که وارد دوره شتابدهى شده
اند، تعدادى دفتر اختصاصى و یک فضاى کار اشتراکى دیگر را فراهم نموده است، تا فرآیندهاى تجارى سازى در
فضایى مستقل آغاز گردد