بیانیه کسب‌وکارهای فرهنگ‌ بنیان در راستای برگزاری نمایشگاه سبک زندگی نسل آینده ایران و رویداد هم‌ آورد بازار پردازی تهران

محصولات فرهنگی کشورمان ایران می‌تواند و باید جهانی شود و این جهانی شدن باید با فتح بازارهای ملی آغاز شود. حمایت از تولید، توزیع، تجاری‌سازی و توسعه این

مطالعه بیشتر »